Κυριακή 10 Μαΐου 2020Αντιστοίχιση: Ανοιξιάτικες εικόνες με λέξεις(1)https://learningapps.org/watch?v=pegt4fwot20


  • Φώναξε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
  • Γράψε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
  • Βρες λέξεις από το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου