Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021


 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!


Ένα γλυκό καλωσόρισμα!!!

 'Ένα γλυκό καλωσόρισμα...  Καλή και γλυκιά Σχολική Χρονιά!!
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Αντιστοίχιση: Ανοιξιάτικες εικόνες με λέξεις (4)


https://learningapps.org/watch?v=p9c58w7ck20


 • Φώναξε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Γράψε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Βρες λέξεις από το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.

Αντιστοίχιση: Ανοιξιάτικες εικόνες με λέξεις (3)

https://learningapps.org/watch?v=ptqebv02t20

 • Φώναξε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Γράψε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Βρες λέξεις από το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Αντιστοίχιση :Ανοιξιάτικες εικόνες με λέξεις(2) • Φώναξε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Γράψε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Βρες λέξεις από το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.

Κυριακή 10 Μαΐου 2020Αντιστοίχιση: Ανοιξιάτικες εικόνες με λέξεις(1)https://learningapps.org/watch?v=pegt4fwot20


 • Φώναξε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Γράψε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.
 • Βρες λέξεις από το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.

Η Καλύτερη μαμά
 του κόσμου